Pravo na naknadu troškova i na druga primanja zaposlenih propisano je ćl. 118. i 119. Zakona o radu. Zaposleni ima pravo na naknadu troškova i na druga primanja koja nemaju karakter zarade u skladu sa opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu. Neoporezivi iznosi za naknade troškova i druga primanja propisani su odredbama čl. 9 i 18. Zakona o porezu na dohodak građana. (u daljem tekstu: ZDPG).
Članom 12a ZDPG propisano je da se vrši usklađivanje ovih iznosa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Neoporezivi iznosi su predmet godišnjeg usklađivanja propisani su i za ostale prihode - član 83. stav 4. tačka 11) ZPDG.
Usklađene dinarske neoprezive iznose objavljuje Vlada RS, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa u ovom slučaju od 01.02.2023. godine.
VRSTAU PRIMENI DO 31.01.2023.U PRIMENI OD 01.02.2023.
1Neoporezivi iznos zarade zaposlenog19.300,0021.712,00
2Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju4.359,005.017,00
3Dnevnica za službeno putovanje u zemlji2.617,003.012,00
4Naknada prevoza na službenom putovanju7.630,008.782,00
5Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice43.591,0050.173,00
6Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice76.281,0087.799,00
7Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika76.281,0087.799,00
8Jubilarna nagrada zaposlenima21.794,0025.085,00
9Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića10.898,0012.544,00
10Stipendije i krediti učenicima i studentima33.413,0038.458,00
11Premije za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac uplaćuje za zaposlene6.541,007.529,00
12Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću111.380,00128.198,00