Poštovani korisnici,

(e-Fakture)
Obaveštavamo Vas da je odložena primena izdavanja elektronskih faktura sa 01.01.2022. na 01.05.2022 godine!
Ostali rokovi 01.07.2022. i 01.01.2023 godine se ne odlažu.Finansijski biro D.O.O.