Poštovani korisnici,

obaveštavamo Vas da su u okviru sekcije "Besplatni alati" na osnovnom meniju sajta dostupni:

Kalkulator za obračun plate preduzetnika u 2022. godini

Kalkulator za obračun plate radnika u 2022. godini

Gadget za obračun plate radnika/preduzetnika u 2022. godini

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2022. godine iznosiće 201,22 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 183,93 na 201,22 dinara po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 87 od 10.9.2021. godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2022. godine će iznositi:

za mesec sa 160 radnih sati: 32.195,20 dinara.

za mesec sa 168 radnih sati: 33.804,96 dinara.

za mesec sa 176 radnih sati: 35.414,72 dinara.

za mesec sa 184 radna sata: 37.024,48 dinara.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2022. godine će iznositi (u skladu sa najavljenim novim poreskim oslobođenjem od 19.300 dinara i smanjenjem stope doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0,5%):

za mesec sa 160 radnih sati: 43.174,32 dinara.

za mesec sa 168 radnih sati: 45.470,70 dinara.

za mesec sa 176 radnih sati: 47.767,08 dinara.

za mesec sa 184 radna sata: 50.063,45 dinara.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2021. godine) 183,93 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 9,4%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2021. godine vrše se po 183,93 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2022. godine se vrše po 201,22 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.