stampaj
    Napomena:
  • Iznos maksimalne neto zarade je 441140 RSD.
  • Iznos minimalne neto zarade je proizvod broja radnih sati u mesecu i 201.22 RSD.
  • Najniža osnovica doprinosa za preduzetnike 30880 RSD.
Detaljnije - Sve pozicije:
Bruto 1
Osnovica za obračun doprinosa
Osnovica za porez
Porez na zaradu
Doprinosi za PIO na teret zaposlenog
Doprinosi za zdravstveno na teret zaposlenog
Doprinosi za nezaposlene na teret zaposlenog
Doprinosi za PIO na teret isplatioca
Doprinosi za zdravstveno na teret isplatioca
Doprinosi za nezaposlene na teret isplatioca
Bruto 2
Ukupne obaveze
% Obaveze/Neto