Poštovani korisnici,

(e-Dokumenta e-Arhiva e-Fakture)
Kod knjiženja veleprodajnih dokumenata OBAVEZNA je prijava preko https:// protokola kako biste bili u mogućnosti da proknjižite odgovarajuća dokumenta, u suprotnom program će Vas automatski izlogovati i preusmeriti na odgovarajući protokol.

Kako se ovo ne bi dešavalo promenite Vaše prečice(bookmark) na https://www.finansijskibiro.com

Maloprodaja koja je povezana sa fiskalnim uređajima ostaje kao i do sada - da ide na prijavu preko http:// protokola.

Takođe Vas podsećamo da pogledate VIDEO obuku u vezi e-Dokumenata ili pročitate tekstualno uputstvo na sledećem linku: https://www.finansijskibiro.com/sajt/vestdetalj.php?br=13

Linkovi za video obuku:

Identifikaciona oznaka dokumenata (e-Dokumenta, e-arhiva): https://youtu.be/SKCgdGVKTaM
Kategorije za elektronsku arhivu (e-arhiva, e-Dokumenta): https://youtu.be/C9cyt488HxI
Podešavanja parametara u šifarniku preduzeća za SEF i e-Dokumenta: https://youtu.be/yckVTD2tpnk
Evidentiranje izlaznih faktura u SEF, e-Dokumenta i e-arhivu: https://youtu.be/7xt-XLa-2zw
Evidentiranje ostalih dokumenata u SEF, e-Dokumenta i e-arhivu: https://youtu.be/0ppkdMAf61k

Dodatna uputstva možete pogledati na sledećem linku: https://www.finansijskibiro.com/sajt/e-dokumenta_uputstva.php

Hvala na razumevanju!

Finansijski biro DOO.