VAŽNO OBAVEŠTENJE od 30.12.2021. godine (20:00)


Poštovani korisnici,


Novine u 2022. godini su sledeće:


1. Identifikaciona oznaka

 - Početak primene od 01.01.2022. godine 

 - Primer naše odluke možete pogledati na sledećem linku: https://www.finansijskibiro.com/sajt/pdf/Odluka o imenovanju-nasa.pdf

 - Potrebno je da u programu unesete identifikacionu oznaku (koja je najčešće ime i prezime zakonskog zastupnika). Program se nalazi na sledećoj putanji:

 Na osnovnom meniju izaberete "e-Dokumenta", a zatim "Obrada identifikacione oznake"


Popunite formu sa odgovarajućim podacima, kao što možete videti na primeru:


Napomena: Identifikaciona oznaka se unosi za svaki magacin iz kojeg izdajete fakture.


2. e-Dokumenta (elektronska arhiva)

 - Početak primene od 01.01.2022. godine. Po našim saznanjima obavezna je za firme, a za preduzetnike nije. Na Vama je da odlučite da li ćete voditi elektronsku arhivu.

 - Kao što znate primena elektronskog fakturisanja (SEF) je odložena za 01.05.2022. godine.

- Obrada kategorija za arhivu je program u kome treba da definišete kategorije koje ćete dodeljivati već postojećim i novim vrstama dokumenata u šifarniku vrsta dokumenata. Ova veza između vrste dokumenta i kategorije za arhivu će se koristiti kod predaje izveštaja elektronske arhive nadležnim službama.

 

 - Postoje sledeće opcije za elektronsko fakturisanje i elektronsku arhivu:


 (A opcija SEF i API= Fakturisanje, E-dokumenti i elektronska arhiva)


 (B opcija= Fakturisanje, E-dokumenti i elektronska arhiva) naš interni program koji automatski šalje, prima i ARHIVIRA dokumenta preko e-maila (za one koji IMAJU obavezu elektronske arhive).


 (C opcija= E-dokumenti i elektronska arhiva) naš interni program za sve Vas koji želite da koristite samo elektronsku arhivu.


 (D opcija= Fakturisanje, bez E-dokumenti i elektronske arhive) naš interni program koji automatski šalje, prima ali NE ARHIVIRA dokumenta (za one koji NEMAJU obavezu elektronske arhive).


Prilikom prenosa Vaših podataka iz 2021. u 2022. godinu svim korisnicima automatski smo uključili opciju pod tačkom 2. B) za one koji IMAJU obavezu vođenja elektronske arhive (DOO) ili 2. D) za one koji NEMAJU obavezu vođenja elektronske arhive (preduzetnik).

Ove opcije ste dužni da pre početka rada u 2022. godini proverite i korigujete u skladu sa Vašim odlukama.

Proveru i korekciju može da uradi Vaš lokalni administrator baze podataka u šifarniku preduzeća.


Putanja: Računovodstvo > Šifarnici > Preduzeća (primer na slici)U okviru polja sa opcijama postoje padajuće liste u okviru kojih možete da odaberete odgovarajuće opcije. (primer na slici)3. Izdavanje elektronske fakture, knjižnog zaduženja, knjižnog odobrenja i avansa (ova opcija se odnosi na gore navedene pozicije 2B i 2D).


Sva ova dokumenta unosite kao i do sada jedina razlika je u tome da kada unesete artikle po povratku u prvu masku za unos podataka pojaviće se tri dugmeta za učitavanje (Choose File) .pdf fajlova kao prilog dokumentu (attachment). 

Nakon unosa i učitavanja priloga proknjižite dokument, kao što ste radili i do sada.

Primer prikazan na sliciProgram knjiženjem automatski unosi dokument u e-Dokumenta (elektronska arhiva).


Nakon toga potrebno je obaviti sledeće:


Na osnovnom meniju sajta izabrati "e-Dokumenta" > Obrada dokumenata preko NAŠEG INTERNOG programa za slanje i primanje dokumenta (faktura, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje i avans)


Primer prikazan na slicizatim Obrada IZDATIH dokumenata preko NAŠEG INTERNOG programa za slanje i primanje dokumenta (faktura, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje i avans)


Primer prikazan na slici