Poštovani korisnici,

kreiranje baze podataka za 2023 godinu i prenos svih podataka iz 2022 u 2023 godinu biće urađeno 24.12.2022 godine. Nakon tog datuma ukoliko unosite, menjate ili brišete neki podatak u šifarniku u 2022 godini obavezno te izmene uradite i u 2023 godini.

SEF - SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA
Nakon tog datuma potrebno je da Vaš administrator lokalne baze podataka podesi parametre u šifarniku preduzeća za komunikaciju sa SEF-om u bazi podataka za 2023 godinu. (Opcije A,B,C,D)
Da bi ste uradili ove izmene u 2023 godini potrebno je da imate pristup SEF-u preko sertifikata zakonskog zastupnika ili preko Vašeg ukoliko ste uradili prenos ovlascenja.

Detaljniji redosled događaja možete pogledati na linkovima :
1. Link za kreiranje parametara u SEFu (api kljuc) i šifarniku preduzeća
2. Link za slanje faktura iz e-Dokumenta u SEF
3. Link za primanje faktura iz SEF-a u e-Dokumenta

Softverski tim - Finansijski biro D.O.O.