Poštovani korisnici, ispred Vas se nalazi kompletno uputstvo za prijem dokumentacije iz SEF-a.
U nastavku teksta prikazaćemo Vam kompletnu putanju do određenog segmenta programa kao i sve potrebne radnje za preuzimanje dokumentacije.

Klikom na e-Dokumenta na osnovnom meniju programa dobijamo sledeći prikaz i idemo na opciju "Obrada dokumenata preko SEF_a (faktura, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje i avans)" kao što vidimo na slici:

Prijem dokumentacije kroz SEF

Nakon toga idemo na "Obrada PRIMLJENIH dokumenata preko SEF_a (faktura, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje i avans)" kao što vidimo na slici:

Ulazna dokumenta kroz SEF

Ukoliko ste uspešno ispratili navedene korake trebalo bi da dobijete sledeći prikaz (POGLEDATI SLIKU ISPOD)

Kako biste uspešno primili tekuću dokumentaciju iz SEF-a potrebno je uraditi sledeće:

1. U donjem delu prikaza postoji datumski interval sa dugmetom "SINHRONIZUJ" gde je potrebno uneti period za koji želimo da preuzmemo dokumenta. (Maksimalno 7 dana - nije moguće preuzeti dokumenta koja su poslata tekućeg dana)

2. Nakon uspešno obavljene sinhronizacije obratite pažnju na STATUS primljenih dokumenata ukoliko su u pitanju novi dokumenti bice naznačen status "Novi" kao što vidimo na slici.

3. Primljena dokumenta možete preuzeti i pogledati klikom na ZIP u okviru tabele za prikaz u prvoj koloni.

Pregled i obrada ulaznih dokumenata kroz SEF

4. Kada ste pregledali primljena dokumenta klikom na dugme "Obradi" dobijamo sledeći prikaz gde je potrebno smestiti dokumenta u odgovarajući magacin i vrstu dokumenta kroz koju ćemo knjižiti dokument, a naravno nakon toga Potvrditi (prihvatiti) ili Odbiti dokumenta. Ukoliko potvrdite (prihvatite) dokumenta tekst polje je opciono, dok prilikom odbijanja dokumentacije morate obavezno upisati razlog.

Verifikacija dokumenata kroz SEF

5. Ukoliko ste potvrdili (prihvatili) dokument, a niste vršili knjiženje možete promeniti šifru magacina i vrstu dokumenta klikom na dugme "Izmeni" nakon čega dobijate sledeći prikaz i popunjavate odgovarajuće pozicije.

Izmena potvrdjene dokumentacije SEF