Poštovani korisnici, obaveštavamo Vas da je omogućeno slanje i primanje dokumenata u SEF (SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA) za budžetske korisnike i za sve ostale koji imaju potrebe da izdaju dokumente budžetskom kupcu.

Dokumenta za kupce koji nisu budžetski korisnici šaljemo kao i do sada (do 31.12.2022.).

Redosled događaja koji je potrebno da ispunite je sledeći:

  1. Prijavite se na SEF preko portala https://efaktura.mfin.gov.rs sa kvalifikovanim sertifikatom zakonskog zastupnika SEF PRIJAVA SEF IZBOR PRIJAVE

  2. U našem programu u okviru šifarnika preduzeća na poziciju A izaberete opciju 1 za firme, a za preduzetnike opciju 3 (jer nisu u obavezi da imaju arhivu). Sifarnik preduzeca podesavanje

  3. Na portalu SEF-a u delu "Podešavanja" kliknuti na opciju API MENADŽMENT, a zatim generišite API ključ koji je potrebno uneti u našem programu u okviru šifarnika preduzeća na poziciju (F). Podesavanja SEF

  API SEF

  4.Nakon toga iz našeg programa i šifarnika preduzeća sa pozicije G i H kopirate podatke i unosite na portal e-fakture adrese za primanje notifikacija o izlaznim i ulaznim fakturama.

  Prilikom izdavanja dokumenta za budžetskog korisnika potrebno je u šifarniku poslovnih partnera obavezno uneti JBKJS za odgovarajućeg partnera kao i izabrati opciju vrste poslovnog partera (6 - Budžetski korisnik)

  JBKJS broj možete pronaći na sledećem linku: https://kjs.trezor.gov.rs/ JBKJS broj pretraga

  5. Izdavanje dokumenata je isto kao i do sada. Nakon knjizenja dokument se automatski evidentira u e-Dokumentima iz kojih se sinhronizacijom šalje u SEF. Obrada dokumenata SEF