Urađene su novine koje su propisane u vezi avansa u maloprodaji.

Redosled izdavanja dokumenata je avans prodaje prvi, zatim možemo izdati avans prodaje drugi koji se veže za avans prodaje prvi i tako redom avansi prodaje.

Na kraju izdajemo avans refundacija koji se veže za avans prodaje poslednji koji smo izdali, i nakon toga izdajemo konačan račun koji se veže za avans refundacije.

U praksi je najčešća situacija jedan avans prodaje, pa avans refundacije koji vežemo za avans prodaje i na kraju konačan račun koji vežemo za avans refundacije.

Takođe su propisani tačni nazivi artikala za svaku poresku stopu kod izdavanja avansa.

Sve ovo pogledajte u propisanoj dokumentaciji koju su izdali nadležni organi ili u stručnoj literaturi savetodavnih kuća.

Deo tehničkog uputstva vezanog za Avanse možete pogledati ispod.