Knjigovodstvene usluge za sve tipove preduzeća

Knjigovodstvene usluge

 • - Vođenje poslovnih knjiga (dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga)
 • - Vođenje analitičkog knjigovodstva: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi
 • - Vođenje robnomaterijalnog knjigovodstva
 • - Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige
 • - Vođenje PDV evidencije, obračun PDV-a, izrada poreske prijave PDV-a
 • - Obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • - Vođenje dinarske i devizne blagajne
 • - Obračun zarada zaposlenima sa svim pratećim obrascima, prijava i odjava radnika ...
 • - Obračun ugovor o delu, autorskih ugovora, zakupa i sličnih obračuna
 • - Analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najbolje odluke (poresko i poslovno savetovanje)
 • - Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički izvestaj, izveštaj o tokovima kapitala, izveštaj o tokovima gotovine, poreski bilans i poreska prijava na dobit, odnosno dohodak građana (DODATNO SE NAPLAĆUJE)
 • - Zastupanje pred poreskim organima
 • - Otvaranje preduzeca (D.O.O.)
 • - Otvaranja preduzetničke radnje
 • - Osnivanja udruženja (udruženja građana, skupštine stanara, sportskog udruženja...)
 • - Arhiviranje i čuvanje dokumentacije

Uspeti je lako, samo učinite pravu stvar u pravo vreme na pravom mestu.
Arnold Glasgow