Knjigovodstvene usluge za sve tipove preduzeća

Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje poslovnih knjiga (dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga)
 • Vođenje analitičkog knjigovodstva: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi
 • Vođenje robnomaterijalnog knjigovodstva
 • Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige
 • Vođenje PDV evidencije, obračun PDV-a, izrada poreske prijave PDV-a
 • Obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • Vođenje dinarske i devizne blagajne
 • Obračun zarada zaposlenima sa svim pratećim obrascima, prijava i odjava radnika ...
 • Obračun ugovor o delu, autorskih ugovora, zakupa i sličnih obračuna
 • Analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najbolje odluke (poresko i poslovno savetovanje)
 • Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički izvestaj, izveštaj o tokovima kapitala, izveštaj o tokovima gotovine, poreski bilans i poreska prijava na dobit, odnosno dohodak građana
 • Zastupanje pred poreskim organima
 • Otvaranje preduzeca (D.O.O.)
 • Otvaranja preduzetničke radnje
 • Osnivanja udruženja (udruženja građana, skupštine stanara, sportskog udruženja...)
 • Arhiviranje i čuvanje dokumentacije

Uspeti je lako, samo učinite pravu stvar u pravo vreme na pravom mestu.
Arnold Glasgow