Fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja.

ESIR - elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun.

V-PFR se odnosi na virtuelni procesor fiskalnog računa što predstavlja softver koji je priključen na Sistem upravljanja fiskalizacijom SUF.
V-PFR je zapravo internet servis koji objavljuje i održava Poreska uprava. Korisnici se autentifikuju preko lokalno instaliranih digitalnih sertifikata.
Računi mogu da se izdaju samo ukoliko je Internet konekcija dostupna.

L-PFR mora da komunicira sa ESIR-om, sa SUF-om i sa BE. L-PFR po specifikaciji može da proizvede bilo koji proizvođač uz uslov da ga odobri Poreska uprava.

Naš proizvod (FINANSIJSKI BIRO 804/v.1.0) predstavlja originalno softversko ESIR rešenje i prodaje se kao paket proizvoda Cloud i lokalnog rešenja.

Odobrenje ESIR-a

V-PFR funkcioniše u Cloud-u, a instaliran je na našem profesionalnom Dedicated Linux Apache serveru sa cPanel-om na x86_64 platformi visokih performansi.

L-PFR se nalazi na računaru kod klijenta u lokalnom serveru, sa svojom bazom podataka koja funkcioniše bez interneta.

Kao platforma za razvoj softvera korišćene su savremene Open Source tehnologije tj. PHP kao programski jezik na serverskoj strani, MySQL- Maria DB baza podataka, JavaScript, AJAX, jQuery, XML, UML, HTML, CSS i dr.

V-PFR

Komunikacija sa sistemom se obavlja isključivo putem interneta i omogućava simultani rad velikog broja korisnika bez potrebe dodatnih instalacija i prilagođavanja, po principu internet portala, sa svim standardnim sigurnosnim pristupnim protokolima.

Svaki korisnik pristupa sistemu koristeći jedinstveno korisničko ime i lozinku a preko https:// protokola. Za rad korisnika nije potrebna nikakva dodatna instalacija softvera na bilo kom uređaju koji ima pristup internetu.

    Za svakog korisnika se definiše:
  • - PEM sigurnosni ključ koji se inicijalno generiše iz PFX fajla uz upotrebu JID-a i JID lozinke
  • - PAK za potpisivanje dokumenta

Celokupan sistem predstavlja deo našeg velikog automatizovanog knjigovodstvenog programa koji se već uspešno koristi u preko 1000 firmi u Srbiji počev od 2013.

Link za prijavu na ESIR: https://www.finansijskibiro.com/sajt/prijava.php do koje se inače može doći i sa samog sajta kroz odgovarajuće menije.

Uputstvo za instalaciju V-PFR-a

Ceo sistem je već instaliran na našem specijalizovanom serveru i pristupa mu se preko internet sajta (Cloud).

Podržani su uglavnom svi poznati operativni sistemi na desktop i laptop računarima, tabletima, telefonima i potencijalno drugim uređajima.

Programu se jednostavno pristupa pomoću bilo kog internet pretraživača (web browser-a).

L-PFR

Softer je instaliran na računaru korisnika, u XAMPP okruženju i povezan je sa L-PFR-om. Vizuelno funkcionalni deo identičan je V-PFR softveru sa razlikom u načinu prijave.

Link za prijavu na ESIR: http://localhost/fiskal/sajt/prijava.php.

Neophodan je čitač kartica, i validna standardna kartica kao bezbedonosni element.

Za validaciju kartice a prilikom prijavljivanja na sistem koristi se PIN kartice.

Uputstvo za instalaciju L-PFR-a

Ceo sistem se jednostavno instalira na lokalnom serveru računara korisnika i pristupa mu se preko lokalne adrese uz upotrebu bilo kog internet pretraživača.

Za korišćenje softvera neophodan je računar ili drugi odgovarajući uređaj.

Za pristup programu dovoljno je otvoriti neki od internet pretraživača (Browser-a) npr. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge...

U daljem uputstvu koristićemo računar sa instaliranim operativnim sistemom Windows 10 i internet Browser Mozilla Firefox 98.0.1

Podržani su uglavnom svi poznati operativni sistemi na desktop i laptop računarima, tabletima, telefonima i potencijalno drugim uređajima. Programu se jednostavno pristupa pomoću bilo kog internet pretraživača (web browser-a).

Besplatno probajte DEMO program za izdavanje računa na novom sistemu fiskalizacije prateći korake iz PDF fajla koji je linkovan pod "Dokumentacijom" kao Kompletno korisničko uputstvo.

Dokumentacija - spoljne veze