Kao firma koja je skoro tri decenije prisutna na tržištu, sa velikim brojem korisnika naših usluga različitih profila, kako do sada tako i u budućnosti trudićemo se da sa tendencijom stalnog napredovanja i usavršavanja prateći svetske tokove u ovoj oblasti pružimo našim klijentima kvalitetnu, savremenu, tačnu i brzu uslugu.

Knjigovodstveni program

 • Program najnovije generacije
 • Maksimalna pouzdanost
 • Najpovoljnije cene

Knjigovodstvene usluge

 • Ažurni podaci
 • Pristup 24/7
 • Kvalitetne usluge

Izrada sajtova

 • Osnovni sajtovi
 • Web prodavnice
 • Sajtovi specifične izrade

SEO optimizacija

 • On page SEO
 • Off page SEO

Logo dizajn

 • Originalni dizajn
 • Nekoliko dizajnerskih rešenja
 • Više tipova datoteka

Web marketing

 • Google oglasi
 • Facebook, Instagram, YouTube oglasi