Poštovani korisnici,

Sistem elektronski faktura (SEF) - objašnjenje za prijavu na SEF 01. Jula 2022 god.

Kao što znate u obavezi su da se prijave na sistem elektronski faktura (SEF) svi oni koji treba da prime fakturu od budžetskog pošiljaoca (dobavljača). Svaka firma ima bar fakturu od telekoma, čistoće i sl.

Za sve Vas koji želite da koristite naš program u komunikaciji sa SEF-om preko API ključa prijavu na SEF i sve ostale parametre smo objasnili u prethodnom obaveštenju.
Možete pogledati na sledećem linku: https://www.finansijskibiro.com/sajt/e-dokumenta-sef.php

Dodatno obaveštenje je kako da pogledate, preuzmete ili odbijete fakturu od budžetskog pošiljaoca (dobavljača) kroz naš program možete pogledati na sledećem linku: https://www.finansijskibiro.com/sajt/sef-primanje.php

Nakon prijave na SEF mogu Vam slati i drugi dobavljači koji su se prijavili na SEF tako da i ova dokumenta morate preuzeti preko našeg programa.
Sva ova dokumenta nakon sinhronizacije se automatski smeštaju u e-Arhivu.

Podsećamo Vas da se do 31.12.2022 preko programa šalju samo Vaše fakture za kupce koji su budžetski korisnici, a od 01.01.2023 će se slati za sve kupce.

Za 2022 godinu cenovnik za jedan arhiviran dokument je 6 RSD + PDV, za jedan poslat ili primljen dokument kroz naš program preko SEF-a je 21 RSD + PDV.
Cenovnik za 2023 godinu će biti blagovremeno objavljen na našem sajtu.

Dokumenta koja se šalju kupcima van SEF-a se ne naplaćuju za 2022 godinu.
Od 01.01.2023 godine svi poreski obveznici koji su u PDV-u će biti obavezni da se prijave na SEF i od tada se naplaćuju svi dokumenti (primljeni i poslati).e-Fiskalizacija - objašnjenje avansi u maloprodaji

Urađene su novine koje su propisane u vezi avansa u maloprodaji.

Redosled izdavanja dokumenata je avans prodaje prvi, zatim možemo izdati avans prodaje drugi koji se veže za avans prodaje prvi i tako redom avansi prodaje.

Na kraju ide avans refundacija koji se veže za avans prodaje poslednji koji smo izdali, i nakon toga izdajemo konačan račun koji se veže za avans refundacije.

U praksi je najčešća situacija jedan avans prodaje, pa avans refundacije koji vežemo za avans prodaje i na kraju konačan račun koji vežemo za avans refundacije.

Takođe su propisani tačni nazivi artikala za svaku poresku stopu kod izdavanja avansa.

Sve ovo pogledajte u propisanoj dokumentaciji koju su izdali nadležni organi ili u stručnoj literaturi savetodavnih kuca.
Mozete pogledati na sledećem linku https://www.finansijskibiro.com/sajt/avansi-maloprodaja.php

Finansijski biro DOO.