Osnovni kriterijumi za formiranje cene su:

 • 1. Godišnji finansijski promet Vaše firme (preduzetničke radnje, agencije...), bez pdv.
 • 2. Broj korisničkih naloga koji želite da koristite.
 • 3. Veličina Vaše firme (mikro, malo, srednje ili veliko).

Na osnovu gore navedenih kriterijuma, formirali smo cenovnik:

Paket 1:

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv do 50 miliona dinara.

Minimalan mesečni iznos za korišćenje programa je od 75 € + pdv.

Za ovaj iznos dobijate:

 • WEB server
 • MYSQL bazu podataka
 • kompletan KNJIGOVODSTVENI PROGRAM
 • 2 korisnička naloga (za 2 lica), a za svaki sledeći korisnički nalog (lice) naplaćuje se 45 € + pdv.

Paket 2:

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv od 50 do 150 miliona dinara.

Minimalan mesečni iznos za korišćenje programa je od 145 € + pdv.

Za ovaj iznos dobijate:

 • WEB server
 • MYSQL bazu podataka
 • kompletan KNJIGOVODSTVENI PROGRAM
 • 4 korisnička naloga (za 4 lica), a za svaki sledeći korisnički nalog (lice) naplaćuje se 45 € + pdv.

Paket 3:

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv od 150 do 500 miliona dinara.

Minimalan mesečni iznos za korišćenje programa je od 215 € + pdv.

Za ovaj iznos dobijate:

 • WEB server
 • MYSQL bazu podataka
 • kompletan KNJIGOVODSTVENI PROGRAM
 • 6 korisnička naloga (za 6 lica), a za svaki sledeći korisnički nalog (lice) naplaćuje se 45 € + pdv.

Paket 4:

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv od 500 miliona do 1 milijarde dinara.

Minimalan mesečni iznos za korišćenje programa je od 350 € + pdv.

Za ovaj iznos dobijate:

 • WEB server
 • MYSQL bazu podataka
 • kompletan KNJIGOVODSTVENI PROGRAM
 • 8 korisničkih naloga (za 8 lica), a za svaki sledeći korisnički nalog (lice) naplaćuje se 45 € + pdv.

Paket 5:

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv preko 1 milijarde dinara.

Mesečni iznos za korišćenje programa se formira u dogovoru sa klijentom.

Za dogovoreni iznos dobijate:

Paket 6:

Za korisnike koji žele da koriste program BEZ FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA dajemo popust na gore navedene pakete do 30%.

  DODATNI CENOVNIK :

 • - Dodatno se uvećava cena ukoliko je veličina Vaše firme razvrstana u malo za 30%, srednje za 60% ili veliko za 90%.
 • - Dodatno se naplaćuje arhiviranje dokumenta u e-Arhivi 9 RSD + pdv po dokumentu.
 • - Dodatno se naplaćuje slanje i primanje dokumenata u SEF ili interno slanje dokumenata (za korisnike koji nisu u SEF-u) - 28 RSD + pdv po dokumentu.
 • - Dodatno se naplaćuje inicijalno kreiranje baze podataka za nove korisnike, kao i prenos/učitavanje podataka iz drugih programa prilikom prelaska na naš. (po dogovoru)
 • - Korisnici koji se bave trgovinom na malo plaćaju program za fiskalne uređaje 45 € + pdv po uređaju.
 • - Posebno se naplaćuju nestandardna (specifična) programska rešenja, koja su programirana samo za Vašu firmu - 1 sat 30 € + pdv .
 • - Korisnici programa za obračun zarada plaćaju 2 € + pdv po zaposlenom.
 • - Obuka na terenu ili preko interneta (1 sat) 28 € + pdv.
 • - Putni troškovi 0.9 € + pdv po 1 km.

Cena je ono što plaćate, vrednost je ono što dobijate.
Warren Buffett