Osnovni kriterijumi za formiranje cene su:

 • Godišnji finansijski promet vaše firme (preduzetničke radnje, agencije...), bez pdv.
 • Broj korisničkih naloga koji želite da koristite.

Na osnovu gore navedenih kriterijuma, formirali smo cenovnik:

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv do 50 miliona dinara.

Minimalan mesečni iznos za korišćenje programa je 43 € + pdv.

Za ovaj iznos dobijate:

 • WEB server
 • MYSQL bazu podataka
 • kompletan KNJIGOVODSTVENI PROGRAM
 • 2 korisnička naloga (za 2 lica), a za svaki sledeći korisnički nalog (lice) naplaćuje se 27 € + pdv.

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv od 50 do 150 miliona dinara.

Minimalan mesečni iznos za korišćenje programa je 85 € + pdv.

Za ovaj iznos dobijate:

 • WEB server
 • MYSQL bazu podataka
 • kompletan KNJIGOVODSTVENI PROGRAM
 • 4 korisnička naloga (za 4 lica), a za svaki sledeći korisnički nalog (lice) naplaćuje se 27 € + pdv.

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv od 150 do 500 miliona dinara.

Minimalan mesečni iznos za korišćenje programa je 128 € + pdv.

Za ovaj iznos dobijate:

 • WEB server
 • MYSQL bazu podataka
 • kompletan KNJIGOVODSTVENI PROGRAM
 • 6 korisnička naloga (za 6 lica), a za svaki sledeći korisnički nalog (lice) naplaćuje se 27 € + pdv.

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv od 500 miliona do 2 milijarde dinara.

Minimalan mesečni iznos za korišćenje programa je 213 € + pdv.

Za ovaj iznos dobijate:

 • WEB server
 • MYSQL bazu podataka
 • kompletan KNJIGOVODSTVENI PROGRAM
 • 10 korisničkih naloga (za 10 lica), a za svaki sledeći korisnički nalog (lice) naplaćuje se 27 € + pdv.

Za firme sa godišnjim finansijskim prometom bez pdv preko 2 milijarde dinara.

Mesečni iznos za korišćenje programa se formira u dogovoru sa klijentom.

Za dogovoreni iznos dobijate:

  DODATNI CENOVNIK :
 • Posebno se naplaćuju nestandardna (specifična) programska rešenja, koja su programirana samo za Vašu firmu.
 • Korisnici koji se bave trgovinom na malo plaćaju program za fiskalne uređaje 27 € + pdv po uređaju.
 • Korisnici programa za obračun zarada plaćaju 1.1 € + pdv po zaposlenom.
 • Obuka na terenu ili preko interneta (1 sat) 16 €.
 • Putni troškovi 0,4 € + pdv po 1 km.

Cena je ono što plaćate, vrednost je ono što dobijate.
Warren Buffett