U nastavku teksta,na konkretnom primeru pokušaćemo što jednostavnije da Vam objasnimo obradu skupova, relacija i atributa artikala na internet prodavnici kroz naš knjigovodstveni program:

1. Putanja kroz knjigovodstveni program

Računovodstvo > Šifarnici > Šifarnik artikala (robe, repromaterijala, gotovih proizvoda) i usluga, kao što vidimo na slici:

Putanja do sifarnika artikala – kroz knjigovodstveni program

2. Obrada podataka za artikale i usluge (izgled stranice - nakon uspešne navigacije tačka 1):

Obrada podataka za artikle/relacije – kroz knjigovodstveni program

3. Obrada skupova za artikle:

U okviru sekcije "Obrada skupova za artikle" kreirate odgovarajući skup/skupove.

Na konkretnom primeru internet prodavnice, imali smo potrebu da napravimo skupove artikala koji imaju isto ime ali različite atribute (težinu i ukus).

Iz tog razloga vezali smo se za zajednički naziv proizvoda kao naziv skupa - kao što vidite na slici.

Prilikom dodavanja novog skupa idemo na opciju "Nova šifra" i popunjavamo "Naziv skupa artikala" zatim sačuvamo - F9.

Obrada skupova – kroz knjigovodstveni program

4. Obrada relacija artikli i atributi:

U okviru sekcije "Obrada relacija artikli i atributi" kreirate odgovarajuću relaciju između artikala i atributa.

Kako biste napravili relaciju između artikla i atributa potrebno je da znate šifru artikla za koji pravite relaciju.

U polje "Šifra artikla" unosite šifru - ukoliko ne znate postoji pretraga artikala po nazivu pritiskom na funkcijsku tipku F6

Nakon unosa odgovarajuće šifre dobijate pun naziv traženog artikla - idete na opciju "Obrada stavki - F9"

Evidentiranje relacije artikla – kroz knjigovodstveni program

Sledeči korak je unos odgovarajući atributa za specifičnu šifru artikla.

Za unos idemo na opciju "Nova šifra", zatim biramo atribut sa padajuće liste, unosimo vrednost i sačuvamo - F9

Za svaki sledeći atribut, pratimo isti princip "Nova šifra" > izbor sa padajuće liste, unosimo vrednost i sačuvamo.

Obrada relacije artikla/atributa – kroz knjigovodstveni program

5. Obrada šifartnika artikala i usluga:

Pronalazimo odgovarajuću šifru artikla (u našem slučaju 33) i sa padajuće liste "Skup artikla" biramo odgovarajući skup artikla, a zatim sačuvamo - F9.

Izbor skupa u sifarniku artikala – kroz knjigovodstveni program

6. Kada ispoštujete sve navedene korake - Finalni rezultat:

Prilikom prikaza na prodavnici, inicijalno su automatski izabrane odredjene vrednosti u okviru skupa.

U ovom slučaju imamo šifre artikala 33,34,35 sa istom težinom 2,27kg ali različitim ukusima (Čokolada, Vanila, Jagoda)

Kada izaberete odgovarajuće vrednosti sa padajuće liste, automatski se menjaju naziv,slika, šifra, cena, link do proizvoda...

Primer skupa na prodavnici

Ukoliko ste zainteresovani za izradu web sajta bilo kog tipa molimo Vas da nas kontaktirate tako što ćete popuniti Upit za izradu sajta ili još jednostavnije putem kontakt forme.

Upit za izradu sajta Kontakt forma