Poštovani korisnici,

(e-Faktura)
Počev od 01.01.2022 godine svi obveznici PDV-a koji imaju korisnike (kupce) iz javnog sektora, moraju istim dostaviti svoju fakturu u elektronskom obliku, tzv. e-fakturu.
Dostava e-faktura može se obavljati putem posrednika (uz plaćanje naknade posredniku) ili neposredno, direktnim pristupom preko našeg programa nadležnom državnom elektronskom servisu (Sistemu elektronskih faktura).U okviru našeg programa koji koristite, u toku je izrada neophodnog dela koji će omogućiti potpuno zakonski usaglašen način dostave e-faktura.
Bićete blagovremeno obavešteni o načinu korišćenja programa i svega neophodnog u vezi e-faktura.

(e-Dokumenta)
Takođe, želimo da Vas podsetimo da ste, u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, obavezni da vodite arhivsku evidenciju (e-dokumenta). U toku je izrada softvera koji će omogućiti arhiviranje svih dokumenata, bilo da se radi o e-fakturama (koje su obavezne za sve koji su u sistemu PDV-a) ali i bilo koje druge dokumentacije (sva ulazna i izlazna dokumenta, u bilo kom formatu: xml,pdf,docx,doc,xlsx,xls,csv,txt,png,jpg,odt,ott,rtf,...).
O načinu korišćenja ove opcije programa bićete blagovremeno obavešteni.

(e-Fiskalizacija)
Procedura donošenja propisa koji uređuju novi način fiskalizacije je pri kraju. Preduzeli smo neophodne aktivnosti u smeru prilagođavanja našeg softvera predstojećim izmenama ovih propisa i blagovremeno ćemo Vas o tome obavestiti.Primena nove fiskalizacije je od 01.01.2022. god.

Finansijski biro D.O.O.