Poštovani korisnici,

(e-Faktura)
U toku je završna faza izrade programa koji će omogućiti potpuno zakonski usaglašen način dostave e-Faktura.
Bićete blagovremeno obavešteni o načinu korišćenja programa i svega neophodnog u vezi e-Faktura.

(e-Dokumenta)
Takođe je u izradi program koji će omogućiti arhiviranje svih dokumenata u e-Dokumenta.
O načinu korišćenja ove opcije programa bićete blagovremeno obavešteni.

(e-Fiskalizacija)
Za obveznike fiskalizacije omogućeno je da od 01.10.2021. godine na internet portalu https://eporezi.gov.rs dostave podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama radi dobijanja jedinstvene oznake poslovnog prostora (PGJO).
Ovaj postupak je predradnja za podnošenje zahteva za finansijsku podršku obveznicima fiskalizacije koji će biti dostupan na istom portalu od 15.10.2021. godine. Sredstva koja dobijete morate utrošti najkasnije do 30 aprila 2022. godine.
Kao što znate zakonski je omogućen prelazak na novi način fiskalizacije od 01.11.2021. do 30.04.2022. godine.
Za sve naše korisnike prelazak na novi sistem fiskalizacije ćemo uraditi u periodu od 15 marta do 30 aprila 2022. godine, a do tada koristite sadašnji sistem.
Ova odluka je u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg prelaska na novi sistem fiskalizacije.

Finansijski biro D.O.O.