• Paušalni preduzetnici (od 60 € + pdv)
 • Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a (od 120 € + pdv)
 • Preduzetnici u sistemu PDV-a (od 180 € + pdv)
 • Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a (od 140 € + pdv)
 • Preduzeće u sistemu PDV-a (od 200 € + pdv)
 • Preduzeće u sistemu PDV-a - kompleksno preduzeće (proizvodnja, spoljna trgovina, itd...) (od 450 € + pdv)
 • Poreski i finansijski saveti (20 €/sat + pdv)

Osnivanje i statusne promene:

 • Osnivanje - d.o.o. (od 200 € + pdv, uračunate sve takse za nadležne organe)
 • Osnivanje - preduzetnik (od 100 € + pdv, uračunate sve takse za nadležne organe)
 • Statusne promene - d.o.o. (od 100 € + pdv)
 • Statusne promene - preduzetnik (od 50 € + pdv)
 • Promena pravne forme preduzetnik u d.o.o (300 € + pdv)

Ostale usluge:

 • Po dogovoru

Za detaljnije informacije o cenovniku kontaktirajte nas!

Cena je ono što plaćate, vrednost je ono što dobijate.
Warren Buffett