• Paušalni preduzetnici (od 100 € + pdv)
 • Paušalni preduzetnici kojima se interno vodi finansijska evidencija (od 200 € + pdv)
 • Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a (od 200 € + pdv)
 • Preduzetnici u sistemu PDV-a (od 300 € + pdv)
 • Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a (od 240 € + pdv)
 • Preduzeće u sistemu PDV-a (od 325 € + pdv)
 • Preduzeće u sistemu PDV-a - kompleksno preduzeće (proizvodnja, spoljna trgovina, itd...) (od 740 € + pdv) + korekcija 30% za malo, + korekcija 60% za srednje, + korekcija 90% za veliko pravno lice
 • Poreski i finansijski saveti (33 €/sat + pdv)

Osnivanje i statusne promene:

 • Osnivanje - d.o.o. (od 325 € + pdv, uračunate takse za nadležne organe)
 • Osnivanje - preduzetnik (od 170 € + pdv, uračunate takse za nadležne organe)
 • Statusne promene - d.o.o. (od 170 € + pdv)
 • Statusne promene - preduzetnik (od 85 € + pdv)
 • Promena pravne forme preduzetnik u d.o.o (490 € + pdv)

Ostale usluge:

 • Po dogovoru

Za detaljnije informacije o cenovniku kontaktirajte nas!

Cena je ono što plaćate, vrednost je ono što dobijate.
Warren Buffett