• Paušalni preduzetnici (od 66 € + pdv)
 • Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a (od 131 € + pdv)
 • Preduzetnici u sistemu PDV-a (od 197 € + pdv)
 • Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a (od 153 € + pdv)
 • Preduzeće u sistemu PDV-a (od 219 € + pdv)
 • Preduzeće u sistemu PDV-a - kompleksno preduzeće (proizvodnja, spoljna trgovina, itd...) (od 492 € + pdv)
 • Poreski i finansijski saveti (22 €/sat + pdv)

Osnivanje i statusne promene:

 • Osnivanje - d.o.o. (od 219 € + pdv, uračunate sve takse za nadležne organe)
 • Osnivanje - preduzetnik (od 110 € + pdv, uračunate sve takse za nadležne organe)
 • Statusne promene - d.o.o. (od 110 € + pdv)
 • Statusne promene - preduzetnik (od 55 € + pdv)
 • Promena pravne forme preduzetnik u d.o.o (328 € + pdv)

Ostale usluge:

 • Po dogovoru

Za detaljnije informacije o cenovniku kontaktirajte nas!

Cena je ono što plaćate, vrednost je ono što dobijate.
Warren Buffett