Želite internet prodavnicu povezanu sa knjigovodstvom?

Želite stanje lagera na internet prodavnici u realnom vremenu?

Uštedite vreme i novac posedovanjem veze između knjigovodstva i internet prodavnice, kako?

Jednostavno je, pođimo od korena problema:

1. Kako inače izgleda izrada internet prodavnice?

Da izuzmemo najosnovnije zadatke kao što su izbor domena i hosting paketa, dizajn - vizuelni izgled kompletnog sajta i pređemo na tehničke karakteristike gde se zapravo javljaju problemi:

- Nakon naizgled kompletno završene prodavnice potrebno je napraviti kategorije i podkategorije, a zatim i dodati artikle.

  Molimo Vas pokušajte da odgovorite sebi na sledeća pitanja:
 • - Ko će kreirati kategorije i podkategorije?
 • - Koliko artikala imate?
 • - Ko će obaviti unos svih potrebnih podataka u vezi artikala (naziv, slike, opis, cena, kg/boja…) i kategorisati ih u odgovarajuće kategorije i podkategorije?
 • - Ukoliko Već posedujete maloprodajno/veleprodajno mesto, onda zasigurno već imate formirane šifre artikala, barkod i druge bitne informacije koje biste želeli da zadržite i na internet prodavnici.
 • - Želite li stanje lagera Vaših proizvoda u realnom vremenu?

Kada obavite sve što je navedeno Vaša prodavnica je spremna za rad?

  Kako izgleda jedna uspešna prodaja:
 • - Kupac dolazi na Vašu internet prodavnicu
 • - Ubacuje određene artikle u korpu
 • - Ide na naplatu (popunjava sve potrebne podatke, bira način plaćanja itd.)
 • - Nakon uspešne porudžbine dobija obaveštenje (na E-mail) o uspešnoj kupovini zajedno sa porudžbenicom, kao i Vi.

Izgleda jednostavno ?

  Postavite sebi sledeća pitanja:
 • - Nakon uspešne kupovine potrebno je usaglasiti stanje lagera na sajtu i u prodavnici, koliko često ćete usaglašavati stanje i ko će to raditi?
 • - Zamislite sledeću situaciju, kupac dolazi u maloprodajni objekat kupuje određeni broj artikala, a imate neobrađenu internet porudžbenicu za isti artikal sa ograničenim lagerom – Kome dati prednost, u oba slučaja imate jednog nezadovoljnog kupca – rešenje je upravo veza između knjigovodstva i sajta.
 • - Od porudžbenice potrebno je napraviti račune i na adekvatan način proknjižiti u knjigovodstvu.

2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE INTERNET PRODAVNICE POVEZANE SA KNJIGOVODSTVOM

 • - Stanje lagera u realnom vremenu (postoji mogućnost prikaza konkretnog broja raspoloživih artikala, kao i opcija IMA/NEMA)
 • - Automatsko formiranje računa od porudžbenica i obavljanje svih potrebnih knjiženja
 • - Mogućnost kreiranja usluge dostave po kilaži ili po određenim limitima (takođe se automatski knjiži kroz knjigovodstveni program i vidi se na fakturi)
 • - Automatska evidencija kupaca prilikom registracije na sajtu u knjigovodstvu.
 • - Mogućnost prodaje po maloprodajnoj/veleprodajnoj ceni
 • - Mogućnost prodaje iz posebnog magacina (iz knjigovodstva)
 • - Mogućnost dodele popusta na nekoliko načina (po kategoriji, po podkategoriji, specifično za određeni artikal, za registrovane korisnike, na nivou sajta)
 • - Zaštita prilikom kupovine ukoliko nema dovoljno proizoda na lageru (desi se kupovina u međuvremenu ili nema proizvoda na stanju uopšte)
 • - Mogućnost prodaje zbirnih artikala
 • - Mogućnost kreiranja specifičnih pozicija u šifarniku artikala
 • - Obrada skupova, relacija i atributa artikala
 • - Postoji mogućnost dorade i specifičnih rešenja programiranih samo za Vas!

Navedene tehničke karakteristike internet prodavnice povezane sa knjigovodstvom rešavaju sve gore ranije navedene probleme.

3. Kako izgleda kreiranje kategorija, podkategorije i dodavanje artikala kroz internet prodavnicu povezanu sa knjigovodstvom?

  Postoje dve opcije:
 • 1. Iz postojećeg knjigovodstvenog programa dostavićete nam fajl u odgovarajućem formatu za automatski unos artikala u šifarnik artikala, kao i kreiranje vrsta i podvrsta. Takođe postoji opcija za automatski unos poslovnih partnera.

 • 2. Ručno kroz naš Knjigovodstveni program na sledeći način:

Kreiranje grupa – kategorija kroz knjigovodstveni program

Kreiranje grupa – kategorija kroz knjigovodstveni program

Kao što vidite na slici, dodeljujemo novu šifru, naziv kategorije i imamo opciju sačuvaj ili pritiskom na funkcijsku tipku F9.

Kategorije možete numerisati ukoliko želite da se prikazuju po određenom redu u Vašoj internet prodavnici.

Kreiranje podgrupa – podkategorija kroz naš knjigovodstveni program

Kreiranje podgrupa – podkategorija kroz naš knjigovodstveni program

Kao što vidite na slici, dodeljujemo novu šifru, naziv podkategorije i šifru kategorije za koju je vezana podkategorija.

Dodavanje artikala kroz šifarnik artikala u našem knjigovodstvenom programu:

Dodavanje artikala kroz šifarnik artikala u našem knjigovodstvenom programu

Kao što vidimo u šifarniku artikala jedne od internet prodavnica povezanih sa našim knjigovodstvom popunjavamo sledeće pozicije:

Prilikom dodavanja svakog artikla potrebno je kliknuti na dugme „Nova šifra“ kako bismo mu dodelili šifru u našem šifarniku – takođe ta šifra može da se menja (ne mora da bude po automatskom brojaču koji postoji u programu – opcija se nalazi odmah desno).
Unosimo naziv, JM, barkod, težinu artikla, biramo opciju „Moguća kupovina preko interneta – DA“ kao što vidimo na slici Moguća kupovina preko interneta Imamo popust za web prodaju koji biramo sa padajuće liste: popust za web prodaju
dodavanje fotografije, opis, zatim ga dodeljujemo u određenu kategoriju i podkategoriju i selektujemo čekboks „Roba“, nakon toga sačuvamo.

Klikom na dugme pogledajte VIDEO obuku "Šifarnik artikala" Link za video u vezi šifarnika artikala

Sledeći korak je „obrada cenovnika i posebnih podataka po magacinima“

obrada cenovnika i posebnih podataka po magacinima

U ovoj fazi ne popunjavamo nista od polja već samo idemo na plavo dugme “automatski unos u odgovarajuće magacine”.

Obrada popusta

Obrada popusta

Dodajemo novu šifru, unosimo naziv popusta koji vidimo u padajućoj listi kod izbora popusta, a zatim unosimo iznos popusta.

Sad zamislite kompletan proces dodavanja i ažurnost artikala, popusta, definisanje cena u dva sistema, knjigovodstveni I prodavnicu koja nije vezana sa knjigovodstvom.

  Kako biste iskoristili sve navedene prednosti napominjemo:
 • Potrebno je da Vam se knjigovodstvo vodi na našem Knjigovodstvenom programu (kod nas ili neke od navedenih agencija u našoj referentnoj listi) .
 • Klikom na dugme pogledaj referentnu listu agencija koje vode knjigovodstvo preko našeg knjigovodstvenog programa.
 • Referentna lista agencija
  Pristup CMS-u imate na dva načina:
 • - Redovno kroz naš sajt, klikom na dugme PRIJAVA
 • - Kreiramo specifičnu stranicu na Vašem sajtu koja povlači Iframe sa našeg sajta (ovaj vid prijave prikazuje isključivo opcije u meniju vezane za web-shop)

Ukoliko ste zainteresovani za izradu web sajta bilo kog tipa molimo Vas da nas kontaktirate tako što ćete popuniti Upit za izradu sajta ili još jednostavnije putem kontakt forme.

Upit za izradu sajta Kontakt forma