stampaj
    Napomena:
  • Iznos maksimalne neto zarade je 368590 RSD.
  • Iznos minimalne neto zarade je proizvod broja radnih sati u mesecu i 172.54 RSD.
Detaljnije - Sve pozicije:
Bruto 1
Osnovica za obračun doprinosa
Osnovica za porez
Porez na zaradu
Doprinosi za PIO na teret zaposlenog
Doprinosi za zdravstveno na teret zaposlenog
Doprinosi za nezaposlene na teret zaposlenog
Doprinosi za PIO na teret isplatioca
Doprinosi za zdravstveno na teret isplatioca
Doprinosi za nezaposlene na teret isplatioca
Bruto 2
Ukupne obaveze
% Obaveze/Neto