Napomena:

Unesite iznos PDV-a kako biste dobili rezultate u poljima ukupan iznos računa sa PDV-om i osnovica.
Molimo Vas da obratite pažnju na stopu PDV-a!