stampaj
    Napomena:
  • Iznos minimalne neto zarade je proizvod broja radnih sati u mesecu i 271 RSD.
  • Najniža osnovica doprinosa za preduzetnike 40143 RSD.
Detaljnije - Sve pozicije:
Bruto 1
Osnovica za obračun doprinosa
Osnovica za porez
Porez na zaradu
Doprinosi za PIO na teret zaposlenog
Doprinosi za zdravstveno na teret zaposlenog
Doprinosi za nezaposlene na teret zaposlenog
Doprinosi za PIO na teret isplatioca
Doprinosi za zdravstveno na teret isplatioca
Doprinosi za nezaposlene na teret isplatioca
Bruto 2
Ukupne obaveze
% Obaveze/Neto