• Slanje i primanje dokumenata u SEF

    Slanje i primanje dokumenata u SEF

    17.06.2022

    omogućeno slanje i primanje dokumenata u SEF (SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA) za budžetske korisnike i za sve ostale koji imaju potrebe da izdaju dokumente budžetskom kupcu.

    Detaljnije