Osnovno uputstvo za korišćenje programa

Kretanje kroz osnovni meni nema potrebe objašnjavati, jedino ćemo naglasiti da su delovi programa vezani za nivo koji ste dodelili vašem korisniku. Ovaj nivo vi dodeljujte kroz deo programa rezervisan za administratora, ali o tome nešto kasnije u delu koji se odnosi na administaratora baze podataka.

Primer kretanja kroz osnovni meni programa:

kretnja kroz meni - knjigovodstveni program