Osnovno uputstvo za korišćenje programa

Jedna kratka napomena za preglede. Svi pregledi nakon izbora vrste štampe (laser ili matrična štampa) se prvo vide na ekranu kao izveštaj gde se može i pretraživati u svakom internet browseru na dugmad CTRL F, a nakon pregleda na ekranu možete i odštampati podatke na svim vrstama matričnih i laserskih štampača ili konvertovati u pdf format preko nekog od pdf creatora koji se takodje mogu besplatno pruzeti sa interneta. Još neke pomoćne funkcije kod svih browsera:

  • F11 sklanja glavni meni browsera, a ponovnim pritiskom na F11 vraća
  • CTRL - umajnuje ceo ekranski prikaz
  • CTRL + povećava ceo ekranski prikaz
  • CTRL 0 vraća ekranski prikaz na standardni prikaz

Kratka napomena za kretanje kroz browsere. U svakom browseru postoji dugme za kretanje napred i nazad koja se NE MOGU koristiti, jer smo mi na svakoj našoj formi za obradu podataka napravili naše dugme za kretanje koje je bolje funkcioniše naročito kod korišćenja više vezanih formi za obradu podataka jer će te se tako lakše snalaziti u samom programu i radu.