Osnovno uputstvo za korišćenje programa

Ovo je jedno kratko uputstvo za korišćenje programa. Pažljivo pročitajte i za sve dodatne informacije kontaktirajte nas. Dodatna obuka za korišćenje programa se izvodi najsavremenijim metodama preko interneta ili dolazimo kod Vas ukoliko je to kvalitetnije rešenje, u tom slučaju pored cene časa naplaćuju se i putni troškovi. Kada počnete koristiti program sve naknadne konsultacije, pitanja i dodatna objašnjenja za bilo koji deo programa su besplatna, jer ulaze u mesečnu cenu korišćenja programa. Na početku ovog uputstva želimo da navedemo osnovne tehničke karakteristike našeg programa:

MYSQL baza podataka ( najbolja besplatna baza podataka )
PHP, JavaScript, HTML, CSS( najnoviji softveri za internet programiranje )

Program radi na svim operativnim sistemima i na svim browserima.

Naša preporuka za browsere su Mozilla Firefox ili Google Chrome.

Na njima je moguće štampati podatke na svim laserskim i na svim matričnim štampačima dok je na ostalima moguće samo na laserskim jer nemaju kvalitetnu podršku za matrične štampače.

Jedna napomena za one koji koriste i matrične štampače, a to je da morate obavezno skinuti sa interneta JAVA dodatak, jer ukoliko ovo nemate instalirano browser neće moći učitati vaše matrične štampače. Ovaj JAVA dodatak je besplatan i možete ga preuzeti sa sajta www.java.com.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko podešavanja browsera, jave i ostalog kontaktirajte nas.

Svi ovi softverski proizvodi su, još jednom napominjemo, kompletno besplatni pa nisu potrebne nikakve licence za njihovo korišćenje.

Kako startovati program ?

Kroz dole prikazanu formu popunite trazene pozicije i dobicete da izaberete bazu podataka sa kojom želite da radite. Prelazak sa jedne pozicije za unos na drugu koristite miš ili tab taster (enter taster nije dozvoljen).

uputstva - prijava na knjigovodstveni programuputstva - prijava na knjigovodstveni program