HTTPS je HTTP sa šifrovanjem. Jedina razlika između ova dva protokola je ta što HTTPS koristi TLS (SSL) za šifrovanje uobičajenih HTTP zahteva i odgovora. Kao rezultat, HTTPS je daleko sigurniji od HTTP-a. Web sajt koji koristi HTTP u svom URL-u (linku) ima http://, dok web sajt koji koristi HTTPS ima https://.

Šta je HTTP?

HTTP je skraćenica od Hipertekst Transfer Protocola, i to je protokol za predstavljanje informacija koji se koristi za prenos podataka preko mreže. Većina informacija koje se šalju putem Interneta, uključujući sadržaj web sajta i API pozive, koristi HTTP protokol. Postoje dve glavne vrste HTTP poruka: zahtevi i odgovori.

Šta je HTTP zahtev?

HTTP zahteve generiše korisnikov browser - pretraživač dok korisnik komunicira sa pretraživačem. Na primer, ako korisnik klikne na link, pregledač će poslati niz zahteva za sadržaj koji se pojavljuje na toj stranici. Ako na primer korisnik pretraži na Google-u „HTTP ili HTTPS koje su razlike?“ i ovaj članak se pojavi u rezultatima pretrage, kada klikne na rezultat, njegov pretraživač će stvoriti i poslati niz HTTP zahteva kako bi dobio informacije potrebne za prikazivanje stranice.

Šta je HTTP odgovor?

Svi ovi HTTP zahtevi idu na izvorni server ili proksi server za keširanje i taj server će generisati HTTP odgovor. HTTP odgovori su odgovori na HTTP zahteve.

Šta je HTTPS?

Sigurni protokol za prenos hiperteksta (HTTPS) je sigurna verzija HTTP-a, koji je primarni protokol koji se koristi za slanje podataka između pretraživača i web sajta. HTTPS je šifrovan da bi se povećala sigurnost prenosa podataka.
Ovo je posebno važno kada korisnici prenose osetljive podatke, na primer prijavljivanjem na bankovni račun,e-mail... Svaki sajt treba da koristi HTTPS, a posebno oni koji zahtevaju poverljive podatke za prijavljivanje.

U modernim pretraživačima, kao što je Chrome, Firefox web sajtovi koji ne koriste HTTPS označeni su drugačije od onih koji koriste.
Potražite zaključan katanac na traci za URL da biste proverili da li web sajt koristi HTTPS.

Evo nekoliko primera:

HTTP Google Chrome primer HTTPS Google Chrome primer HTTP Firefox primer HTTPS Firefox primer

Pretraživači ozbiljno shvataju HTTPS, stoga sajtovi koji još uvek koriste HTTP protokol žrtvuju svoju poziciju u pretrazi - Google će uvek dati prednost sajtovima koji koriste HTTPS.

Kako web-sajt počinje da koristi HTTPS?

Mnoge hosting kompanije nude usluge TLS / SSL sertifikata uz naknadu.

Klikom na link dobićete hosting kompaniju koja nudi tu vrstu usluga:

U nekom od narednih objava pozabavićemo se temom migriranja sa HTTP na HTTPS protokol.

KONTAKTIRAJTE NAS