Forsiranje www. je samo jedna od mnogih funkcija koju možete izvršite putem .htaccess datoteke. Za više informacija o .htaccess-u posetite našu blog objavu:

Ukoliko želite da forsirate www. dodajte sledeci kod u Vašu .htaccess datoteku:

Primer koda za forsiranje www.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vasdomen.com
RewriteRule (.*) http://www.vasdomen.com/$1 [R=301,L]

Ukoliko želite da forsirate https dodajte sledeci kod u Vašu .htaccess datoteku:

Primer koda za forsiranje https.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

Detaljnije informacije o benefitima prelaska sa HTTP protokola na HTTPS protokol pogledajte u sledećem članku:

Više o samom prelasku sa HTTP na HTTPS:

U slučaju da želite da forsirate www. i https protokol Vaš kod bi trebao da izgleda ovako:

Primer koda za forsiranje www. i https protokola.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vasdomen.com
RewriteRule (.*) http://www.vasdomen.com/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301,NE]

Kontaktirajte nas